Ruijie Networks е нов в нашето портфолио!

Ruijie Networks е световен лидер в мрежовите технологии и е известен със своя опит и иновации. Компанията предоставя широка гама от продукти, включително комутатори, Wi-Fi рутери, безжични точки за достъп и друго мрежово оборудване. Тези продукти са проектирани с акцент върху висока производителност, надеждност, безопасност и лесен монтаж, за да отговорят на взискателните изисквания на всички съвременни потребители.