Условия за Доставка

1.След завършване на поръчката до 24 часа ще се свържем с Вас, за да я потвърдим, да уточним детайлите по нея, срокове за изпълнение, условия на плащане и доставка. Връзката с клиента се прави само в работно време. При поръчки  направени през почивни дни и официални празници ще се свържем с Вас в първия работен ден. 


2. Заявената стока се доставя чрез избраната от потребителя куриерска фирма.


Клиентът има задълженията да посочи точен адрес, телефон и електронна поща, на който е възможно да се установи връзка и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


Посочването на неверни данни за контакти и адрес прави поръчката невалидна и тя не обвързва „rlan.bg” със задължението за изпълнение на доставката. 


4. Заплащането за доставка по Куриер от нашия офис до избраното от вас място ще бъде поето от вас.


Ако продукта не е наличен допълнително се договаря срока на доставка. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти. 


4. Поръчаната стока се заплаща чрез наложен платеж при получаването, предварително по банков път или чрез някоя от онлайн системите за разплащания (за повече информация вижте “Условия за Поръчка”.


5. Стойността на доставката зависи от обема и теглото на пратката.


6. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка. В случай на констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявените при поръчката параметри, потребителят има право на рекламация, според закона за защита на потребителите и правилата за търговия. Рекламацията се предявява само в момента на доставката като се съставя констативен протокол. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с нова или отбив от цената. 


7. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. 


8. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „rlan.bg” се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. 


9. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката. 


10. В случаите на доставка с “Наложен платеж” заплащането на дължимата цена на стоката става при получаване на стоката от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. 


В случай, че трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката, освен ако не е юридически упълномощен да представлява лицето. 


„Rlan.bg”си запазва правото да променя по всяко време цените на предлаганите в сайта продукти и условията за доставка.
Продажби Нуждаете се от съвет или помощ?
+359 882 346 063
Email продажби